REDACTIE

Ruimtelijke modellen SMASH 2040

In opdracht van Zandbelt&VandenBerg
Maart 2012

Drie ontwerpverkenningen naar de ruimtelijke toekomst van de regio rond Amsterdam en Schiphol, ter voorbereiding op de mogelijke Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer (SMASH). De modellen zijn tot stand gekomen in ateliers met rijk, regio en private partijen. Mark Hendriks schreef als redacteur de tekst van het eindrapport.

There was a problem fetching tweets