REDACTIE

Landscape Architecture Europe

Publicatiereeks over de hedendaagse Europese landschapsarchitectuur
In samenwerking met Lisa Diedrich en Harry Harsema

Mark Hendriks is redacteur van de driejaarlijkse publicatiereeks Landscape Architecture Europe over de stand van zaken in de Europese landschapsarchitectuur. Na deel 1 Fieldwork (2006) verscheen in het voorjaar van 2009 deel 2, On Site (in vijf talen. Als redacteur is Mark Hendriks verantwoordelijk voor het concept, de projectbeschrijvingen, het aansturen van essayauteurs, de beeldredactie en het contact met de vormgeving.
In de zomer van 2012 is in Kopenhagen het derde deel In Touch gepresenteerd. Dit boek kreeg in oktober de prestigieuze DAM Architectural Book Award. Daarmee behoort In Touch tot de tien beste architectuurboeken van 2012.

There was a problem fetching tweets