REDACTIE

MIRT-verkenning A7-A8 Amsterdam Hoorn

Ministerie van IenM
Januari 2015

Om hardnekkige files op de A7 en A8 aan te pakken is afgelopen jaren een aantal maatregelen genomen. Zo is in mei 2013 de Tweede Coentunnel geopend. Daarbij zorgen de Westrandweg (A5) en de aanleg van spitsstroken voor meer wegcapaciteit. Ondanks dat deze maatregelen de bereikbaarheidsknelpunten op de A7 en A8 goeddeels oplossen, blijkt uit onderzoek dat deze wegen na 2020 opnieuw te maken krijgen met grote bereikbaarheidsproblemen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), de provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam willen dat nu al geanticipeerd wordt op de toekomstige knelpunten in de A7-A8-corridor tussen Amsterdam en Hoorn, één van de belangrijkste economische regio's van het land. Daarom is besloten tot een MIRT-verkenning. Hierin worden mogelijke oplossingsrichtingen voor de bereikbaarheidsproblemen na 2020 verkend. Mark Hendriks trad op als adviseur en redacteur van de bijbehorende Startbeslissing.

There was a problem fetching tweets