ESSAY

Juryrapport Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit

Provincie Gelderland
Met: Jan Terlouw, Agnes Frantzen, Elma van Boxel, Hans van Loon
Voorjaar 2014

Het thema van de vijfde editie van de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit was 'ademruimte'. Het denken over de inrichting van stad, dorp en platteland gaat in dit tijdsgewricht niet over nieuwbouw, uitbreiding of grootschalige gebiedsontwikkeling, het gaat om de aanleg van kleinschalige groene plekken - voor educatie, voor spelen, voor ontmoeting. Het gaat om ruimte voor water en voldoende recreatiemogelijkheden in de bestaande steden en dorpen of op de grens van stad en land. En dat allemaal in zorgvuldige samenspraak met omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden. De jury van de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2014 bezocht de tien genomineerde projecten en besloot de prijs toe te kennen aan het Strandeiland in Harderwijk.

There was a problem fetching tweets