ESSAY

De noodzaak van ontwerpen

Onbekend terrein - Het maatschappelijk belang van landschapsarchitectuur
Van Hall Larenstein
Mei 2013

Landschapsarchitecten hebben torenhoge verwachtingen van elkaar. Buiten het vakgebied is het verwachtingspatroon een stuk minder hoog - voor velen is landschapsarchitectuur onbekend terrein. 'Het grootste deel van Nederland wordt ingericht en ontwikkeld zonder landschapsarchitecten.'

There was a problem fetching tweets